Biodivercity

Home > Mossen en varens > Soortfactsheet


PDF
MuurvarenOmschrijving:

De muurvaren groeit in rotsspleten en muren. In Nederland groeit de muurvaren voornamelijk op muren met kalkhoudende voegen en heeft hier daarom een relatie met mensen. Kunstwerken en kademuren kunnen uitstekende groeiplaatsen bieden aan muurvarens.

Een beschrijving van muurvaren op soortenbank.nl

Stadsmuur, kademuur
Kunstwerk