Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
PinksterbloemOmschrijving:

De pinksterbloem komt voor in vochtige graslanden, bossen en moerassen. Vroeger konden pinksterbloemen uitbundig bloeien in weilanden. Tegenwoordig komt de plant door de intensivering van de landbouw er minder voor. De pinksterbloem kan ook voorkomen in gazons maar komt daar door het intensieve maaibeheer niet tot bloei. In Wadi's in de vorm van graslanden met enigszins dieper gelegen delen, vindt de pinksterbloem ook groeiplaatsen in stedelijk gebied.

Beelden van pinksterbloem op de site van het Nederlands soortenregister

Wadi