Biodivercity

Home > Amfibieën > Soortfactsheet


PDF
PoelkikkerOmschrijving:

De poelkikker is een warmteminnende soort die zich ophoudt in zonbeschenen, voedselarme en plantenrijke wateren (poelen). In Nederland komt de poelkikker voor op hoge zandgronden en hoogveengebieden. Door zijn voorkeur voor begroeid voedselarm water en voorkeur voor overwintering op het land is de poelkikker niet algemeen en vooral in natuurgebieden te vinden. In cultuurgebied komt de poelkikker voor in kleine dichtheden.

Lees meer over de poelkikker op de site van het Nederlands soortenregister

Poel