Biodivercity

Home > Amfibieën > Soortfactsheet


Soortfactsheet

Kleine watersalamander
Kleine watersalamander

Soortgroep: Amfibieën

De kleine watersalamander is na de bruine kikker en de gewone pad de meest algemene amfibie. De watersalamander is alleen tijdens het voortplantingsseizoen in het water te vinden, de rest van het jaar op het land. In Nederland loopt de waterfase van half maart tot eind juni. De kleine watersalamander zoekt daarvoor ook vijvers en poelen in parken e
Meerkikker
Meerkikker

Soortgroep: Amfibieën

De meerkikker of grote groene kikker komt vooral in het westen maar ook wel in het noorden van het land voor. Hij brengt het grootste deel van het jaar in of bij het water door. Hij plant zich voort in onbeschaduwde vennen, drinkpoelen, vijvers, sloten en meren met een goed begroeide oeverzone. Hij komt niet alleen voor in natuurgebieden en in het
Poelkikker
Poelkikker

Soortgroep: Amfibieën

De poelkikker is een warmteminnende soort die zich ophoudt in zonbeschenen, voedselarme en plantenrijke wateren (poelen). In Nederland komt de poelkikker voor op hoge zandgronden en hoogveengebieden. Door zijn voorkeur voor begroeid voedselarm water en voorkeur voor overwintering op het land is de poelkikker niet algemeen en vooral in natuurgebiede
Rugstreeppad
Rugstreeppad

Soortgroep: Amfibieën

De rugstreeppad komt vooral voor in Midden- en West-Nederland, langs de grote rivieren, op de hogere zandgronden en in de duinen. Hij is alleen in het voortplantingsseizoen in en rond het water te vinden. Het is een echte pionier met een voorkeur voor ondiepe, onbeschaduwde wateren die snel opwarmen. Dit kunnen vennen en poelen zijn maar ook tijdel