Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
RietorchisOmschrijving:

De rietorchis groeit op niet te voedselrijke, natte, niet zure grond. Hij komt voor in veel verschillende biotopen zoals weilanden, kleiputten, bosopslag, moerassen en pioniervegetaties. Ook is de rietorchis te vinden langs vijvers in stadsparken.

Meer over de rietorchis op het Nederlands soortenregister

Bloemrijke ruigte