Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
Wilde marjoleinOmschrijving:

Wilde marjolein is typisch een soort van bloemrijke graslanden in het heuvelland van Limburg. De plant groeit goed op vrij droge, niet te voedselrijke, meestal kalkhoudende grond. De soort groeit er ook wel langs dijken, op hellingen, in bermen, stadswallen en spoorbermen.

Beelden van wilde marjolein op de site van het Nederlands soortenregister

Wilde marjolein op soortenbank.nl

Bloemrijk grasland
Steen, stapel / los verband