Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
ScholeksterOmschrijving:

De scholekster weidevogel die algemeen in het binnenland kan worden aangetroffen. De grootste aantallen bevinden zich in het noorden en westen van Nederland. Meestal broedt de scholekster op grasland, maar ook op bouwland worden veel nesten aangetroffen. Ze maken ook nesten op platte, met grind bedekte daken van grotere gebouwen. Het is daardoor typisch een soort die gebruik kan maken van bruine daken.

Lees meer over de scholekster op de site van het Nederlandse soortenregister

Bruine daken