Biodivercity

Home > Ongewervelden > Soortfactsheet


Soortfactsheet

Veelkleurige loopkever
Veelkleurige loopkever

Soortgroep: Ongewervelden

De veelkleurige loopkever is een algemene soort in Nederland. Hij komt voor op allerlei soorten open grond met wat begroeiing van grassen en kruiden. Hij vindt dergelijk leefgebied in akkers, tuinen, braakliggend terrein en dergelijke. Ook bruine en groen daken zijn geschikt voor deze kever. Beelden van veelkleurige loopkever op het Nederlands soor
Bont zandoogje
Bont zandoogje

Soortgroep: Ongewervelden

Het bont zandoogje leeft vooral langs bosranden en in open bossen voor. Soms wordt hij ook in tuinen en parken in een bosrijke omgeving gezien. De vlinders zoeken in bos zonnige open plekken op, bijvoorbeeld bospaden of kapvlakten. De rupsen leven van grassen die op de meer open plekken in bos en aan bosranden groeien. Meer over het bont zandoogje
Aardhommel
Aardhommel

Soortgroep: Ongewervelden

Aardhommels komen in Nederland algemeen voor. Ook in stedelijke gebied zijn ze te vinden. De hommel kan nectar vinden op elke soort groen dak en in groene muren. Groene daken met een voldoende dikke substraatlaag kunnen ook gelegenheid bieden voor het graven van een holletje voor eitjes of overwintering van bevruchte koninginnen. De aardhommel is n
Azuurwaterjuffer
Azuurwaterjuffer

Soortgroep: Ongewervelden

De azuurwaterjuffer komt algemeen voor bij wateren op zandgrond. In laagveengebieden wordt deze soort vervangen door de variabele waterjuffer. De azuurwaterjuffer komt ook wel voor bij zwak stromend water maar heeft een voorkeur voor stilstaand water, zoals poelen of vijvers in tuinen. Daarbij geldt hoe meer drijvende waterplanten, des te groter de
Variabele waterjuffer
Variabele waterjuffer

Soortgroep: Ongewervelden

De variabele waterjuffer is vooral te vinden is bij plantenrijke, schone, stilstaande wateren, zoals poelen en petgaten. Maar de soort kan ook worden gevonden in sloten en vijvers in stedelijk gebied. Hoge dichtheden in de laagveenmoerassen duiden op een goede waterkwaliteit. InNederland komt hij plaatselijk massaal voor in laagveengebieden. Op de
Lantaarntje
Lantaarntje

Soortgroep: Ongewervelden

Het Lantaarntje is een mooie blauwe juffer die algemeen voorkomt. Het lantaarntje voelt zich in alle zoete wateren thuis, komt vaak bij vijvers voor en is meestal één van de eerste soorten die een floatland bezoekt. De larve kan, vergeleken bij andere soorten, vrij goed tegen watervervuiling. Lees meer over het lantaarntje op de site van het Ned
Kleine vos
Kleine vos

Soortgroep: Ongewervelden

De kleine vos is een algemene vlinder die verspreid over het hele land voorkomt. De waardplant is brandnetel en de vlinder komt in stedelijk gebied voor op allerlei plaatsen met een ruigere begroeiing. Meer over hetkleine vos op de site van het Nederlands soortenregisteropvlindernetvan de vlinderstichting