Biodivercity

Home > Mossen en varens > Soortfactsheet


PDF
TongvarenOmschrijving:

De tongvaren groeit vooral op schaduwrijke, vochtige locaties met een kalkrijke stenige ondergrond. De tongvaren is, bij gebrek aan stenige ondergrond, in Nederland vrij zeldzaam. In het stedelijk gebied vindt de tongvaren groeiplaatsen op vochtige metselwerken, bij voorkeur met kalkvoegen. Daarom is het een typische soort voor kademuren van, bijvoorbeeld, grachten. En een voorbeeld van hoe de stad een unieke bijdrage levert aan de Nederlandse biodiversiteit.

Beelden van tongvaren op de site van het Nederlands soortenregister

Tongvaren op soortendatabase.nl

Oever: water / steen (harde oever)
Kunstwerk
Stadsmuur, kademuur