Biodivercity

Home > Ongewervelden > Soortfactsheet


PDF
Veelkleurige loopkeverOmschrijving:

De veelkleurige loopkever is een algemene soort in Nederland. Hij komt voor op allerlei soorten open grond met wat begroeiing van grassen en kruiden. Hij vindt dergelijk leefgebied in akkers, tuinen, braakliggend terrein en dergelijke. Ook bruine en groen daken zijn geschikt voor deze kever.

Beelden van veelkleurige loopkever op het Nederlands soortenregister

Groen dak
Bruine daken