Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
VinkOmschrijving:

De vink één van de meest verspreide broedvogels van ons land. In het algemeen geldt: hoe meer bos, hoe meer vinken. In stedelijk gebied leeft de vink in boomrijke tuinen, singels en parken.Vinken zijn in lommerrijke stadswijken en dorpen soms even talrijk als in bosgebied. De vink is schaars in de dichtst bebouwde delen van steden.

Lees meer over de vink in het Nederlands Soortenregister

Bomenlaan