Biodivercity

Home > Vissen > Soortfactsheet


Soortfactsheet

Kleine modderkruiper
Kleine modderkruiper

Soortgroep: Vissen

De kleine modderkruiper is een zoetwatervis en de kleinste inheemse modderkruiper. Kleine modderkruipers komen in verschillende watertypen voor met stistaand of (langzaam) stromend water zoals sloten, beekjes, rivierarmen en meren. Hij zoekt in zandige tot modderige bodems naar kleine diertjes als kreeftjes en insectenlarven of naar organische rest
Bermpje
Bermpje

Soortgroep: Vissen

Het bermpje heeft een voorkeur voor relatief ondiep water dat stroomt. Hij heeft het liefst een zandbodem (met grind en stenen). Daarom is hij een typerende soort voor watergangen in de hogere zandgronden. Hij verbergt zich overdag onder en tussen stenen, waterplanten en (dood) hout, bijvoorkeur op plaatsen die in de schaduwliggen. In de winter ver
Snoek
Snoek

Soortgroep: Vissen

De snoek is één van de bekendste roofvissen van Nederland. De snoek is een algemene zoetwatervis en is te vinden in vrijwel alle binnenwateren, van de kleinste beekjes tot het IJ. Wel stelt de vis enige eisen aan de waterkwaiiteit. De snoek is een vis die voornamelijk op het zicht jaagt. In een milieu waar het water erg troebel is kan hij minder