Biodivercity

Home > Kleine zoogdieren > Soortfactsheet


PDF
EgelOmschrijving:

De egel leeft in bijna alle soorten landschappen. Leefgebieden zijn tuinen, bosranden, struweel en loofbos, liefst met ondergroei. Egels komen ook in steden voor, zolang er maar groen en schuilplaatsen aanwezig zijn zoals in perken met struiken. 

Beelden van egel op de site van het Nederlands soortenregister

Meer informatie over de egel op de site van de Zoogdiervereniging

Wadi
Perk met heesters